Utwardzalne w UV

KUPSA oferuje indywidualne rozwiązania systemowe w technologii UV dla producentów stosujących m.in. produkty bezbarwne, pigmentowane kryjące, bejce, w systemach nanoszenia walcami lub natryskiem.