KESTOKOL D303

Kestokol D 303 jest klejem dyspersyjnym o małej lepkości i bardzo krótkim czasie utwardzania. Z tego powodu jest szczególnie zalecany do klejenia na zimno, płycin klejonych, klejenia drewna po obróbce termicznej, klejenia montażowego