Bejce Sanbej

BEJCE NITRO - są mieszaninami rozpuszczalników organicznych, nitrocelulozy oraz barwników. Są produktem przeznaczonym do barwienia drewna liściastego i iglastego, szczególnie dębu, klonu i jesionu.
Podkreślają rysunek drewna, są odporne na światło. Bejce nitro zalecane są do użytku wewnętrznego. Aplikacja - natrysk, pędzel, tampon, zanurzanie.

BEJCE WODNE - są mieszaninami wody, barwników oraz preparatów poprawiających właściwości nakładania. Bejce wodne stosuje się do barwienia drewna liściastego i iglastego, szczególnie świerkowego, bukowego i olchowego.
Aplikacja - natrysk, pędzel, zanurzenie.

BEJCE ROZPUSZCZALNIKOWE - są mieszaninami rozpuszczalników organicznych oraz barwników. Mają zastosowanie w barwieniu drewna brzozowego, bukowego i olchowego.
Bejce rozpuszczalnikowe przeznaczone są do użytku wewnętrznego, podkreślają rysunek drewna, są odporne na światło. Aplikacja - natrysk.

BEJCE SPIRYTUSOWE - są roztworami rozpuszczalników organicznych z dużą zawartością alkoholu.
Stosuje się je do barwienia drewna liściastego i iglastego. Bejca ta może być używana przy konserwacji antyków.

ROZCIEŃCZALNIK RC-01 - jest mieszaniną substancji organicznych, pozwalającą na rozpuszczanie wyrobów nitrocelulozowych. RC-01 stosuje się do rozcieńczania lakierów i innych wyrobów nitrocelulozowych. Przed przystąpieniem do pracy z danym lakierem należy zapoznać się z zaleceniami producenta i wykonać próby.
Może służyć również do rozjaśniania bejcy (dodawać nie więcej niż 5%). Aplikacja - dodawać do lakieru w niewielkich dawkach do momentu otrzymania odpowiedniej lepkości.

ROZCIEŃCZALNIK do wyrobów poliuretanowych - jest mieszaniną toluenu, octanów i innych rozcieńczalników. Stosuje się do rozcieńczania lakierów poliuretanowych. Można stosować go do produktów różnych firm. Przed użyciem należy wykonać próbę z danym lakierem.
Aplikacja - dodawać do lakieru w niewielkich dawkach, powoli mieszając, do momentu otrzymania właściwej lepkości.